Zamena ulja u motoru

Zamena ulja u motoru

Zamena ulja u motoru

Posao koji ne trpi improvizacije i štednju. Paziti na oznake. Kontrolisati potrošnju maziva, promenu mirisa...
DOBAR vozač odlikuje se i time što razmišlja kako da svoj automobil kvalitetno pripremi za hladne dane. Priprema automobila za zimski period uštedeće dosta novca i poštedeti vozače mnogo briga i neprijatnosti.

Kontrola

PO pravilu, trebalo bi koristiti ulje koje preporučuje proizvođač automobila. Kada treba menjati ulje? I to zavisi od tipa automobila, uslova eksploatacije, kvaliteta i vrste ulja. Ipak, po pravilu, ulje bi trebalo kontrolisati na svakih 1.000 pređenih kilometara, misli se na nivo ulja u motoru, a menjati ga treba jednom godišnje, ili na svakih od 10.000 do 15.000 kilometara. Treba obratiti pažnju na pojavu potrošnje ulja tokom eksploatacije (što je merljivo), promenu mirisa ulja, promenu zvuka rada motora, na povišenje radne temperature motora i na samo startovanje.

Oznake

NI oznake na etiketama nisu toliko komplikovane, a najčešće oznake su SAE, API i ACEA. Prva oznaka SAE je skraćenica od Society of Automotive Engineers - Udruženje automobilskih inženjera. Ovo udruženje, svetski priznato, propisuje standarde kojima se definiše viskozitet motornih ulja. Na osnovu toga se određuje i primena-namena ulja.
Uz ovo „SAE“, najčešća je oznaka W (Winter - zima), i ona predstavlja oznaku za takozvana monogradna ulja za zimske uslove rada (na primer SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W...). Ovaj standard definiše svojstva ulja ne samo na niskim već i na visokim temperaturama, čime se obezbeđuje pouzdanost pri eksploataciji motora.
Ulja bez oznake W(SAE 10, SAE 20, SAE 30, SAE 40...) su monogradna ulja za letnje uslove rada, sa osobinama koje se zahtevaju za takvu primenu. Ipak, češća su „kombinovanja“ ovih dveju vrsta ulja (zimska i letnja), takozvana multigradna ulja koja se primenjuju za šire temperaturne uslove rada (SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40).

Standardi

OZNAKA API (American Petroleum Institute - Američki institut za naftu) odnosi se na nivo kvaliteta ulja na svetskom nivou. Postoje dva standarda - API S, ulja za benzinske motore koja se koriste u putničkim i lakim teretnim vozilima, i API C, ulja za visokoopterećene dizel motore komercijalnih vozila i kamiona.
Uz ove dve oznake dodaju se i abecedna slova, a rastući niz abecede označava i bolji kvalitet ulja.
ACEA (European Automobile Manufacturers Association - Udruženje evropskih proizvođača automobila) izdaje tri sertifikata koja određuju tri standarda. To su ACEA A/B, ulja namenjena za benzinske i dizel motore putničkih i lakih komercijalnih vozila, ACEA C ulja za vozila sa katalizatorom i ACEA E ulje za dizel motore u kamionima. Uz ova slova idu i arapski brojevi, a što je broj veći, bolji je kvalitet ulja.
Naravno, oznake euro 2, 3, 4, 5 ili 6 označavaju za koju vrstu motora je ulje namenjeno u skladu sa emisijom šetetnih gasova koje ti motori ispuštaju (zadovoljavaju euro normu).

Potrošnja

U ODNOSU na mineralna ulja i u manjoj meri na polusintetička, sintetička motorna ulja generalno imaju bolje osobine u pogledu antihabajućih svojstava, termičke i oksidacione stabilnosti, viskozno-temperaturnih karakteristika, isparljivosti, a samim tim i u pogledu potrošnje. Ova ulja imaju i niži sadržaj koksa, pa stvaraju manje taloga u motoru. Naravno, bitni su i emisija izduvnih gasova, vek eksploatacije...
Iako majstori ne preporučuju mešanje različitih vrsta ulja, zanimljivo je da je zakonski obavezno da proizvođači motornih ulja prave svoje proizvode tako da ulja iste gradacije i iste osnove (sintetička, polusintetička i mineralna) moraju da imaju sposobnost mešanja.

Treba znati da izbor odgovarajućeg ulja ne samo što produžava životni vek automobila, već i znatno smanjuje potrošnju goriva, i to od tri do osam odsto, a u zimskim uslovima i više.
Odgovarajuće ulje će zimi omogućiti lako pokretanje motora, veoma brzo podmazivanje sklopova, treba znati da 80 odsto svih habanja u motoru nastaje prilikom startovanja motora. Duže će vam trajati i akumulator...